KURSY BEZPIECZNEJ PRACY NA WYSOKOŚCI

prowadzący: Wojciech Kozłowski – instruktor rekreacji, wspinaczki skałkowej i sportowej


Warunki przyjęcia na kurs:

- oświadczenie/ubezpieczenie,

- potwierdzenie dokonania zapłaty na kurs,

- jeśli kursant posiada - może przedstawić zaświadczenia o ukończeniu innych kursów związanych ze wspinaczką lub pracą na wysokości.


Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej - zakończony jest egzaminem.

Egzamin - obowiązują wszystkie zagadnienia omawiane na kursie, ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne. 

Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje:

- zaświadczenie ukończenia kursu bezpiecznej pracy na wysokości

- skierowanie do lekarza medycyny pracy (odpłatnie)


Materiały do pobrania:  karta uczestnictwa w kursie wysokościowym